loading...

Schemă de tratament de la A la Z pentru livezile de măr

Vă propun în acest articol o schemă de tratament plus stropiri cu îngrășăminte foliare, la cultura de măr. Când facem o stropire, trebuie să ținem seama în primul rând de fenofaza în care se gaseste pomul fructifer. Apoi de dăunătorul sau patogenul țintă și foarte important de condițiile meteo din respectiva perioada.

Din ce motiv stropirile dintr-o schemă de tratament sunt grupate în funcţie de fenofază

Fenofazele, reprezintă de fapt, stadiul de dezvoltare în care un organism vegetal se află, într-un anumit moment din perioada de vegetație. De-a lungul unui an, pomii fructiferi au consumuri diferite de nutrienţi și apă. Pentru fiecare fenofază, necesarul de căldura și lumină este diferit. Fertilizările de bază sau chiar stropirile foliare, trebuie să țină seama de fenofaza în care se găsesc plantele de cultura.

Însă ce este foarte important ar fi că paraziții (bolile, dăunătorii) și-au modelat ciclul de viaţă în decursul a mii de ani de evoluție, în funcție de ciclul biologic al plantei pe care o parazitează. Spre exemplu la măr, gărgăriţa bobocilor de măr (Anthonomus pomorum), apare în perioada specifică fenofazelor de umflare a mugurilor și buton roz. Prin urmare, acest dăunator se combate în respectivele fenofaze. Degeaba fac stropirile mai târziu, ca să-l combat, pentru că răul deja a fost făcut. Prin urmare, orice schemă de tratament, se construiește pe baza fenofazelor prin care trec pomii fructiferi.

Cele mai importante boli la măr și păr sunt făinare și rapănul. O schemă de tratament, trebuie să țintească ținerea sub control al acestor boli. Soiurile au rezistenţă genetică diferită la făinare sau rapăn. Alegerea celui mai potrivit fungicid, trebuie sa aibă în vedere neapărat acest aspect. Spre exemplul soiul de măr Golden Delicios este foarte sensibil la rapăn. Așa că fungicidul ales, trebuie în primul rând să țină sub control această boală. Soiul de măr Jonatan este foarte sensibil la făinare, prin urmare fungicidul va trebui să combată în principal această boală.

Bolile semințoaselor sunt mult mai multe, dar trebuie știut că fungicidele au un spectru larg de combatere. Aceasta schemă de tratament cuprinde suficiente soluții, indiferent de patogenul din livadă.

Focul bacterian

Pentru focul bacterian, trebuie să se facă tăierea cât mai de jos a crengii afectate. Rana produsă va fi izolată folosind mastic + Cupru. Pentru focul bacterian se fac doar stropiri preventive. Curativ cea mai bună soluție este tăierea zonei afectate.  Apoi efectuată o stropire cu soluţie de cupru, care să ajungă nu doar pe frunze, ci mai ales pe lemn. Pentru focul bacterian trebuie făcute două tratamente cu fosetil de aluminiu în perioada înfloritului. Un produs consacrat pentru această problemă este Aliette 80 WG. Pentru combaterea preventiva a focului bacterian, ori ce schemă de tratament, trebuie să conțină și fosetilul de aluminiu.

Cum vom aplica produsele din lista de mai jos

Fungicidele de contact protejează planta din exterior, nelăsând infecția să aibă loc. Acestea au de cele mai multe ori, un foarte bun efect preventiv. Fungicidele sistemice pătrund în plantă și vor proteja plantele din interior. De cele mai multe ori, acestea au efect curativ, chiar eradicativ. Un avantaj al fungicidelor sistemice este că nu vor fi spălate de eventuale precipitații.

Produsele de uz fitosanitar se găsesc pe piaţă în flacoane mari, sau în microambalate. Alegerea pe care o facem reflectă de multe ori și posibilităţile noastre de a utiliza întreaga cantitate de pesticid. Nu voi cumpăra 1 litru de fungicid, daca eu într-un an folosesc maxim 50 ml, din respectivul produs.

Vor fi persoane, care nu vor dori să facă toate stropirile din această schemă de tratament. Acestora le recomand să respecte cu strictețe stropirile din perioada de rapus vegetatic. Apoi în perioada de vegetație, să respecte stropirile din perioada dezmuguritului, până în cea în care fructul este de 20 – 25 mm. Din această perioadă, pană la cules, să țină livada sub observație și să intervină cu pesticide doar la avertizare. Tratamentele pentru putregaiuri însă sunt obligatorii. Asta mai ales dacă fructele urmează,să stea în depozit, o perioadă lungă de timp. Idem pentru viermele mărului, generația a doua.

Aveti mare grijă la recomandarea producătorului, cu privire la numărul maxim de tratamente, pe care îl puteți face într-un an, folosind un anumit produs! Sunt produse care pot fi folosite doar o singură dată, într-un an. Alte produse pot fi folosite de doua, trei sau mai multe ori, iar altele, să nu aibă stabilit un prag maxim de folosinţă. Dacă folosiți un produs de prea multe ori, patogenul sau chiar insecta poate să capete rezistenţa la respectivul produs. Din acest motiv este bine să alternăm produsele, în funcție de substanţa lor activă.

Folosirea fungicidelor

Preventiv

Dacă mizăm doar pe prevenție, atunci v-aș recomanda să alegeți un produs din lista produselor sistemice care controlează atât rapănul, cât și făinarea. Apoi din lista produselor de contact, dacă aveţi un soi sensibil la făinare, alegeți un produs din respectiva categorie. În cazul în care soiul este sensibil la rapăn, atunci alegeți un fungicid de contact care controlează bine rapănul. Cel puţin din fenofaza „urechiușe de șoarece”, până în fenofaza „fruct de 20-25 mm (nuca)” este bine să folosiți o combinaţie dintre un fungicid de contact și unul sistemic. Asta pentru că în această perioadă, presiunea de infecție primară este uriașă. Cei care au livezi de familie, sau pomi fructiferi în grădină, sunt sfătuiți să respecte cu sfințenie, tratamentele din această perioadă.

Curativ

În cazul în care observăm simptome ale infecției, atunci mergem focusat pe patogenul țintă: produs de contact + produs sistemic. Apoi la următoarea stropire vom reveni la un amestec între un produs sistemic, care combate ambele boli, plus un produs de contact, la care soiul este sensibilizat.

Tratamentele pentru fiecare fenofază de vegetaţie, depind de presiunea de infecție specifică fiecărui an în parte. Precipitațiile și temperatura, sunt factori decisivi în declanșarea unei infecții. Un alt factor important, ar fi tipul de livadă (de familie sau din contră o livadă intensivă). Cei care au livezi foarte mari sau care au pepiniere și depind din punct de vedere economic de recoltă, nu se pot juca cu tratamentele. În această situație, anual se fac cel puțin aceste stropiri. Într-un an cu predispoziție climatică spre apariția bolilor, numărul tratamentelor poate să fie chiar mai ridicat. În funcție de tipul de livadă, presiunea de infecție, filosofia de viaţă a fiecăruia dintre dumneavoastră, din lista de pesticide alegeți ceea ce credeţi că aveţi nevoie.

Modul de acțiune al fungicidelor

Am grupat fungicidele din aceasta schemă de tratament, în funcție de modul în care producătorii le-au omologat, preventivcurativ sau cu acțiune atat preventiva cat si curativa. Putem astfel să alegem mult mai ușor, cel mai potrivit produs. Cu albastru sunt colorate fungicidele cu acţiune preponderent preventivă. Cu roșu sunt colorate fungicidele cu acţiune curativă, iar produsele cu acţiune preventiva și curativa sunt colorate cu verde.

Fungicidele nu sunt trecute aleatoriu în fiecare fenofază, ci în funcţie de recomandarea producătorului.  Vă recomand să citiți întotdeuna eticheta produsului și să respectaţi doza și recomandările producătorului.

Foarte mare atentie la ce combinație de pesticide faceţi! Citiți cu atenție recomandarea făcută de producător cu privire la compatibilitatea dintre produse!

Folosirea insecticidelor, acaricidelor

Dăunătorii pot avea una, două sau mai multe generații într-un an. Pentru fiecare fenofază, am separat dăunătorii în două grupe. În grupa dăunatorilor specifici fenofazei, găsiți dăunătorii susceptibili să fie prezenţi  în respectiva fenofază.  De utilitate ridicată ar fi avertizările privind curba maximă de zbor al dăunătorului. Stropirile pentru dăunătorii din această grupă sunt obligatorii. În a doua grupă sunt trecuți dăunătorii cu care ne putem trezi în livadă, aproape în oricare dintre fenofaze.

Polenizatorii, fără de care livezile ar rămâne fără fructe, trebuie protejaţi. Din acest motiv întotdeauna respectaţi dozele și recomandările producătorului. Anunțaţi primăria și apicultorii, atunci când urmează să faceţi un tratament cu insecticid!

Respectaţi cu strictețe timpul de pauză! Acesta este trecut obligatoriu pe ori ce produs de uz fitosanitar.

Importanţa timpurietății soiului de măr

Soiurile de măr au timpurietăţi diferite. Sunt soiuri care spre sfârșitul lunii iunie, deja au fructe coapte. Sunt și soiurile de toamnă, care doar în septembrie sunt bune de cules. Cred că e logic pentru fiecare că stropirile sunt altele pentru fiecare dintre aceste două cazuri contrastante. Spre exemplu, viermele mărului, generaţia a doua, apare după ce fructele din luna iunie, au fost culese. Generația a doua a viermelui merelui, apare în luna iulie. Chiar dacă fenofazele sunt aceleași, acestea se succed foarte apropiat una de cealaltă. Prin urmare, numărul de stropiri va fi mult redus, comparativ cu stropirile care trebuie făcute la un soi tardiv.

La soiurile de vară, după ce am recoltat fructele este bine să se facă în continuare stropiri. Scopul acestor stropiri este ținerea sub control a bolilor și intrarea în iarnă cu pomi fructiferi sănătoși, care și-au pregătit în bune condiţii formaţiunile de rod pentru anul viitor. Prin urmare, când folosiți această schemă de tratament, să luați în calcul și timpurietatea soiului pentru care faceți stropirea.

Schemă de tratament pentru măr 

Fenofaza: Umflarea mugurilor

Anthonomus pomorum

Fenofaza „Umflarea mugurilor”. Alaturi puteti observa un exemplar de gargarita bobocilor de mar (Anthonomus pomorum).

 1. Fungicide recomandate pentru combaterea făinăriiKumulus DF, Thiovit Jet, SULFOMAT 80 PU;
 2. Fungicide recomandate pentru combaterea rapănuluiChamp 77 WG, , ALCUPRAL® 50 PU;

Sulful muiabil și cuprul întotdeauna au făcut casă bună împreună. Sunt printre cele mai eficiente și ecologice produse de uz fitosanitar. Aceste produse, au un foarte bun efect preventiv si nu trebuie sa lipsească din nici o schemă de tratament.

Dăunători specifici acestei perioade: viespea mărului (Hoplocampa testudinea), gărgărița bobocilor de măr (Anthonomus pomorum), Păduchele din San-José (Quadraspidiotus perniciosus), Molia pieliței fructelor (Adoxophyes reticulana), viermele mărului (Cydia pomonella).

Dăunători nespecifici (pot ataca în ori ce perioadă a anului): afide, păduchele lânos, insecte minatoase, insecte defoliatoare, etc.

În această perioadă, sunt vizați de tratament nu doar adulții, ci și formele hibernante ale insectelor, care iernează pe scoarţa pomilor fructiferi.

 1. Insecticid recomandat pentru combaterea fazei de ou, larvă, adult a dăunătorilor: Mospilan Oil

Fenofaza: „urechiușe de șoarece”

Fenofaza "urechiuse de soarece". Dauanatori ca paduchele verde al marului (Aphis pomi) sunt foarte activi.

Fenofaza „urechiuse de soarece”. Daunatori ca paduchele verde al marului (Aphis pomi) sunt foarte activi.

 1. Fungicide de contact recomandate pentru combaterea făinăriiKumulus DF, Thiovit Jet, SULFOMAT 80PU;
 2. Fungicide de contact recomandate pentru combaterea rapănului: Champ 77 WG, ALCUPRAL® 50 PU, Coprantol DuoDithane Neotec75 WGBravo 500, Polyram® DF, FOLPAN 80WDG, MERPAN 80 WDG;
 3. Fungicide sistemice pentru combaterea rapănului: Chorus 50, Syllit 400SC;
 4. Fungicide sistemice care combat atât rapănul cât și făinarea: Folicur Solo 250 EW, Fontelis®; Mavita 250 EC
 5. Fungicide sistemice + contact care combat doar rapănul: Delan®Pro

A doua zi, după ce ați făcut stropirea cu fungicid puteţi să veniți cu insecticidul. Această stropire vizează combaterea fazei de ou, larvă și adult a dăunătorilor, care iernează pe ramurile și tulpina pomilor fructiferi. Unul din dăunătorii împotriva căruia această stropire este foarte eficientă este păduchele de San-José (Quadraspidiotus perniciosus). Însă, majoritatea dăunătorilor mărului, sunt vizați de această stropire. În fotografia de mai sus, observati cum în fenofaza „urechiușe de șoarece”, paduchele verde al marului este foarte activ.

Dăunători specifici acestei perioade: viespea mărului (Hoplocampa testudinea), gărgărița bobocilor de măr (Anthonomus pomorum), Păduchele din San-José (Quadraspidiotus perniciosus), Molia pieliței fructelor (Adoxophyes reticulana), viermele mărului (Cydia pomonella).

Dăunători nespecifici: afide, păduchele lânos, insecte minatoase, insecte defoliatoare, păduchele roz galicol al mărului, etc.

În această perioadă, sunt vizați de tratament nu doar adulții, ci și formele hibernante ale insectelor,care iernează pe scoarța pomilor fructiferi.

 1. Insecticid recomandat pentru combaterea fazei de ou, larvă, adult a dăunătorilor: Mospilan Oil

Stimulator: ATONIK, Delfan Plus; TERRA-SORB FOLIAR

Fenofaza: buton roz

 1. Fungicide de contact recomandate pentru combaterea făinăriiKumulus DF, Thiovit Jet, SULFOMAT 80PU;
 2. Fungicide de contact recomandate pentru combaterea rapănului: Bravo 500, Polyram® DF, Dithane Neotec75 WG, FOLPAN 80WDG, MERPAN 80 WDG
 3. Fungicide sistemice pentru combaterea făinăriiTOPAS 100 EC,
 4. Fungicide sistemice pentru combaterea rapănului: Chorus 50, Syllit 400SC
 5. Fungicide sistemice care combat atât rapănul cât și făinarea: Folicur Solo 250 EW, Fontelis®Luna ExperienceMavita 250 EC
 6. Fungicide sistemice + contact care combat atât rapănul cât și făinarea: Flint Plus 64 WG,
 7. Fungicide sistemice + contact care combat doar rapănul: Delan®Pro

Dăunători specifici acestei perioade: viespea mărului (Hoplocampa testudinea), gărgărița bobocilor de măr (Anthonomus pomorum), Păduchele din San-José (Quadraspidiotus perniciosus), Molia pieliței fructelor (Adoxophyes reticulana), viermele mărului (Cydia pomonella).

Dăunători nespecifici: afide, păduchele lânos, insecte minatoase, insecte defoliatoare, păduchele roz galicol al mărului, etc.

Insecticide: Affirm Opti, Decis 25 WG, Delegate™, Lamdex Neo

Acaricid: Nissorun 10 WP

Stimulator: ATONIK, Delfan Plus; TERRA-SORB FOLIAR

Avertisment

Dacă sub pomii fructiferi sunt buruieni înflorite, acestea se cosesc, pentru că sunt vizitate de albine, iar insecticidul va ajunge și pe ele. În caz că nu se poate face această operaţiune, stropirea se va face  dimineaţă sau spre seară, când albinele nu zboară în livezi.

Avertizaţi apicultorii că urmează să faceţi această stropire!

Fenofaza: înflorit

 1. Fungicide de contact recomandate pentru combaterea făinăriiKumulus DF, Thiovit Jet, SULFOMAT 80PU;
 2. Fungicide de contact recomandate pentru combaterea rapănului:Bravo 500, Polyram® DF, Dithane Neotec75 WG, FOLPAN 80WDG, MERPAN 80 WDG
 3. Fungicide sistemice pentru combaterea făinăriiTOPAS 100 EC,
 4. Fungicide sistemice care combat atât rapănul cât și făinarea:Systhane™Forte, TOPSIN 70 WDG, Score 250EC; Mavita 250 EC
 5. Fungicide sistemice + contact care combat atât rapănul cât și făinarea: Flint Plus 64 WG;
 6. Fungicide sistemice + contact care combat doar rapănul: Delan®Pro

Pentru focul bacterian trebuie aplicat neaparat în perioada de înflorit urmatorul produs: Aliette 80 WG. Acesta se va aplica de preferinţă separat de restul stropirilor. Acest produs trebuie obligatoriu introdus în ori ce schemă de tratament la măr.

Dăunători specifici acestei perioade: viespea mărului (Hoplocampa testudinea), Păduchele din San-José (Quadraspidiotus perniciosus), Molia pieliței fructelor (Adoxophyes reticulana), viermele mărului (Cydia pomonella).

Dăunători nespecifici: afide, păduchele lânos, insecte minatoase, insecte defoliatoare, păduchele roz galicol al mărului, etc.

Insecticide: Mavrik 2F –  protejează albinele

Stimulator fructificare: ATONIK, Delfan Plus

Fenofaza: scuturarea petalelor (minim 70%)

 1. Fungicide de contact recomandate pentru combaterea făinăriiKumulus DF, Thiovit Jet, SULFOMAT 80PU;
 2. Fungicide de contact recomandate pentru combaterea rapănului: Bravo 500, Polyram® DF, Dithane Neotec 75 WG, FOLPAN 80WDG,MERPAN 80 WDG
 3. Fungicide sistemice pentru combaterea făinăriiTOPAS 100 EC,
 4. Fungicide sistemice care combat atât rapănul cât și făinarea:Systhane™Forte, TOPSIN 70 WDG, Score 250EC; Mavita 250 EC
 5. Fungicide sistemice + contact care combat atât rapănul cât și făinarea: Flint Plus 64 WG; Embrelia
 6. Fungicide sistemice + contact care combat doar rapănul: Delan®Pro

Pentru focul bacterian, trebuie neaparat aplicat urmatorul produs: Aliette 80 WG

Dăunători specifici acestei perioade: viespea mărului (Hoplocampa testudinea), Păduchele din San-José (Quadraspidiotus perniciosus), Molia pieliței fructelor (Adoxophyes reticulana), viermele mărului (Cydia pomonella).

Dăunători nespecifici: afide, păduchele lânos, insecte minatoase, insecte defoliatoare, păduchele roz galicol al mărului, etc.

Insecticide: Mospilan 20 SG–  protejează albinele

Stimulator creștere: CROPMAX, Wuxal Ascofol

Fenofaza: fruct de 10 mm (aluna)

 1. Fungicide de contact recomandate pentru combaterea făinăriiKumulus DF, Thiovit Jet, SULFOMAT 80PU;
 2. Fungicide de contact recomandate pentru combaterea rapănului: Dithane Neotec 75 WG, FOLPAN 80WDG,MERPAN 80 WDG
 3. Fungicide sistemice pentru combaterea făinăriiTOPAS 100 EC,
 4. Fungicide sistemice care combat atât rapănul cât și făinarea: Folicur Solo 250 EW, Systhane™Forte, TOPSIN 70 WDG, Score 250EC, Fontelis®, Luna Experience, Mavita 250 EC
 5. Fungicide sistemice + contact care combat atât rapănul cât și făinarea: Flint Plus 64 WG; Embrelia
 6. Fungicide sistemice + contact care combat doar rapănul: Delan®Pro

Dăunători specifici acestei perioade:  Păduchele din San-José (Quadraspidiotus perniciosus), Molia pieliței fructelor (Adoxophyes reticulana), viermele mărului (Cydia pomonella).

Dăunători nespecifici:: afide, păduchele lânos, insecte minatoase, insecte defoliatoare, păduchele roz galicol al mărului, etc.

Insecticide: Affirm Opti, Decis 25 WG, Delegate™, Lamdex Neo

Stimulator creștere: CROPMAX, Wuxal Ascofol, TERRA-SORB FOLIAR

Fenofaza: fruct de 20-25 mm (nuca)

Fenofaza „fruct de 20-25 mm (nuca)”. Alaturi observam o frunza afectata de paduchele roz galicol al marului.

 1. Fungicide de contact recomandate pentru combaterea făinăriiKumulus DF, Thiovit Jet, SULFOMAT 80PU;
 2. Fungicide de contact recomandate pentru combaterea rapănului: Dithane Neotec 75 WG, FOLPAN 80WDG,MERPAN 80 WDG
 3. Fungicide sistemice pentru combaterea făinăriiTOPAS 100 EC,
 4. Fungicide sistemice care combat atât rapănul cât și făinarea: Folicur Solo 250 EW, Systhane™Forte, TOPSIN 70 WDG, Score 250EC, Bellis®Luna ExperienceMavita 250 EC
 5. Fungicide sistemice + contact care combat atât rapănul cât și făinarea: Flint Plus 64 WG; Embrelia
 6. Fungicide sistemice + contact care combat doar rapănul: Delan®Pro

Dăunători nespecifici: afide, păduchele lânos, insecte minatoase, insecte defoliatoare, păduchele roz galicol al mărului, etc.

Insecticide: Affirm Opti, Decis 25 WG, Delegate™, Lamdex Neo

Acaricid: Vertimec

Îngrășământ foliar: CROPMAX,  ori ce foliar care contine nu doar NPK, ci si microelemente, aminoacizi.

Fenofaza: de fruct de 40 mm

 1. Fungicide de contact recomandate pentru combaterea făinăriiKumulus DF, Thiovit Jet, SULFOMAT 80PU;
 2. Fungicide de contact recomandate pentru combaterea rapănului: Dithane Neotec 75 WG, FOLPAN 80WDG,MERPAN 80 WDG
 3. Fungicide sistemice pentru combaterea făinăriiTOPAS 100 EC,
 4. Fungicide sistemice care combat atât rapănul cât și făinarea: Folicur Solo 250 EW, Systhane™Forte, TOPSIN 70 WDG, Score 250EC, Bellis®; Luna ExperienceMavita 250 EC
 5. Fungicide sistemice + contact care combat atât rapănul cât și făinarea: Flint Plus 64 WG; Embrelia
 6. Fungicide sistemice + contact care combat doar rapănul: Delan®Pro

Dăunători nespecifici: afide, păduchele lânos, insecte minatoase, insecte defoliatoare, păduchele roz galicol al mărului, etc.

Insecticide: Affirm Opti, Decis 25 WG, Delegate™, Lamdex Neo

Fenofaza: fruct  jumatate din dimensiunea normala

 1. Fungicide de contact recomandate pentru combaterea făinăriiKumulus DF, Thiovit Jet, SULFOMAT 80PU;
 2. Fungicide de contact recomandate pentru combaterea rapănului: Dithane Neotec 75 WG, FOLPAN 80WDG,MERPAN 80 WDG
 3. Fungicide sistemice pentru combaterea făinăriiTOPAS 100 EC,
 4. Fungicide sistemice care combat atât rapănul cât și făinarea: Folicur Solo 250 EW, Systhane™Forte, TOPSIN 70 WDG, Score 250 EC, Bellis®Luna Experience
 5. Fungicide sistemice + contact care combat atât rapănul cât și făinarea: Flint Plus 64 WG;
 6. Fungicide sistemice + contact care combat doar rapănul: Delan®Pro

Dăunători specifici acestei perioade: Păduchele din San-José (Quadraspidiotus perniciosus), Molia pieliței fructelor (Adoxophyes reticulana), viermele mărului generatia a doua (Cydia pomonella).

Dăunători nespecifici (pot ataca în ori ce perioadă a anului): afide, păduchele lânos, insecte minatoase, insecte defoliatoare, etc.

Insecticide: Affirm Opti, Decis 25 WG, Delegate™, Lamdex Neo

Îngrășământ foliar: Wuxal Calcium

Calciul este un element foarte important într-o producţie de calitate. Pereţii celulari au la bază acest element. Atunci când fructele nu sunt bine aprovizionate cu calciu, riscul de infecţie este ridicată. Pentru a avea recolte de calitate, care să reziste foarte bine în depozite, fertilizarea cu calciu este vitală. Putregaiul merelor se instalează mult mai ușor pe un măr care nu a avut suficient calciu, în perioada de creștere. 

Deficitul de calciu se manifestă, atunci când avem temperaturi ridicate sau secetă pedologică. Acestă situaţie se manifestă anual în lunile iulie-august, exact în perioada de creștere puternică a fructelor.  Mă opresc aici cu explicatiile, pentru că nu doresc ca această schemă de tratament, să fie prea stufoasa sau greu de urmărit.

Fenofaza: fruct 75% dimensiunea normala

 1. Fungicide de contact recomandate pentru combaterea rapănului: Dithane Neotec 75 WG, FOLPAN 80WDG,MERPAN 80 WDG
 2. Fungicide sistemice care combat atât rapănul cât și făinarea: Folicur Solo 250 EW, Systhane™Forte, TOPSIN 70 WDG, Bellis®, Luna Experience;
 3. Fungicide sistemice + contact care combat atât rapănul cât și făinarea: Flint Plus 64 WG;
 4. Fungicide sistemice + contact care combat doar rapănul: Delan®Pro

Dăunători specifici acestei perioade: Păduchele din San-José (Quadraspidiotus perniciosus), Molia pieliței fructelor (Adoxophyes reticulana), viermele mărului generatia a doua (Cydia pomonella).

Dăunători nespecifici: afide, păduchele lânos, insecte minatoase, insecte defoliatoare, păduchele roz galicol al mărului, etc.

Insecticide: Affirm Opti, Decis 25 WG, Delegate™, Lamdex Neo

Îngrășământ foliar: Wuxal Calcium

Fenofaza: fruct dimensiunea normala

Din această perioadă ne vom concentra atenţia mult mai mult asupra calităţii fructelor. Acum este momentul să facem tratamentele preventive împotriva putregaiurilor fructelor. Ţinta acestor tratamente sunt o producţie de foarte bună calitate. O producţie care își păstează însușirile chiar și în depozit. Putregaiurile sunt boli, care de multe ori nu se manifestă în câmp ci apar în depozit. O schemă de tratament, trebuie sa conţină soluţii si pentru această problemă.

 1. Fungicide recomandate pentru combaterea făinăriiKumulus DF, Thiovit Jet, SULFOMAT 80 PU
 2. Fungicide de contact recomandate pentru combaterea rapănului: Champ 77 WG, , ALCUPRAL® 50 PU, FOLPAN 80WDG,MERPAN 80 WDG
 3. Fungicide sistemice care combat atât rapănul cât și făinarea: Folicur Solo 250 EW, Systhane™Forte, TOPSIN 70 WDG, Bellis®, Luna Experience;
 4. Fungicide sistemice + contact care combat atât rapănul cât și făinarea: Flint Plus 64 WG;
 5. Fungicide sistemice + contact care combat doar rapănul: Delan®Pro
 6. Fungicide sistemice care combat putregaiurile: Switch 62,5 WG

Dăunători specifici acestei perioade: Păduchele din San-José (Quadraspidiotus perniciosus), viermele mărului generaţia a doua (Cydia pomonella).

Dăunători nespecifici: afide, păduchele lânos, insecte minatoase, insecte defoliatoare, păduchele roz galicol al mărului, etc.

Insecticide: Affirm Opti, Decis 25 WG, Delegate™, Lamdex Neo

Îngrășământ foliar: Wuxal Calcium

Fenofaza: fruct la intrare in parga

 1. Fungicide recomandate pentru combaterea făinăriiKumulus DF, Thiovit Jet, SULFOMAT 80 PU
 2. Fungicide de contact recomandate pentru combaterea rapănului: Champ 77 WG, , ALCUPRAL® 50 PU, FOLPAN 80WDG, MERPAN 80 WDG
 3. Fungicide sistemice care combat atât rapănul cât și făinarea: Folicur Solo 250 EW, Systhane™Forte, TOPSIN 70 WDG; Bellis®, Luna Experience;
 4. Fungicide sistemice + contact care combat atât rapănul cât și făinarea: Flint Plus 64 WG;
 5. Fungicide sistemice + contact care combat doar rapănulDelaPro
 6. Fungicide sistemice care combat putregaiurile: Switch 62,5 WG

Dăunători specifici acestei perioade: viermele mărului generaţia a două( Cydia pomonella).

Dăunători nespecifici: afide, păduchele lânos, insecte minatoase, insecte defoliatoare, păduchele roz galicol al mărului, etc.

Insecticide: Affirm Opti, Decis 25 WG, Delegate™, Lamdex Neo

Îngrășământ foliar : Wuxal Calcium

Fenofaza: maturitatea de recoltat a fructelor

In lipsa tratamentelor, in aceasta perioada merele cad stricate pe jos. O alta parte sunt depozitate „in bune conditii” in pivnite, unde in 1-2 luni vor arata ca cele din aceasta imagine.

 1. Fungicide sistemice care combat putregaiurile: Switch 62,5 WG

Atenţie mare la timpul de pauză, care trebuie să treacă de la ultimul tratament, până la recoltare. Am recomandat acest produs, pentru că este foarte eficient împotriva putregaiurilor și datorită timpului de pauză foarte scurt. Din punctul meu de vedere, acest produs nu trebuie să lipsească din nici o schemă de tratament.

Fenofaza: început cadere frunze

 1. Fungicide recomandate pentru combaterea făinăriiKumulus DF, Thiovit Jet, SULFOMAT 80 PU;
 2. Fungicide recomandate pentru combaterea rapănuluiChamp 77 WG, , ALCUPRAL® 50 PU;

Fenofaza: repaus vegetativ (februarie-martie) – imediat după efectuarea tăierilor

În această perioadă se poate face stropirea albastră. Recomand ca această stropire să se facă folosindu-se sulfatul de cupru.

Produse ce se pot utiliza: SULFAT DE CUPRU PENTAHIDRAT TIP MIF

Sper că această schemă de tratament și explicaţiile aferente, vă sunt de un real folos. Vă invit să lăsaţi un comentariu vis a vis de stropirile pe care le faceţi în livezi. M-ar interesa să știu ce anume vă crează probleme în livadă, astfel încât printr-un articol să dezbatem problema și să găsim cea mai bună soluţie. Sper ca această schemă de tratament să vă fie de un real folos.

SURSA:http://www.agromentor.ro/

loading...
Fii primul care comenteaza acest videoclip.

Articole asemanatoare

Ultimele articole

Cele mai citite